Amaç ve Kapsam

İnsanlık, tarih boyunca aklı ve mantığı kullanarak çok sayıda buluşa imza atmış, birçok probleme yine aynı yöntemle çözüm üretmiştir. İnsanlık tarihinin gelişim sürecinde akıl ve mantık yoluyla yaşamını idame ettirmeyi öğrenmiş, çok sayıda medeniyet kurmuş ve gelişimini sürdürmüştür. Bugün gelinen noktada insanlık tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar gelişmiş, iletişim ve ulaşım teknolojilerinin gelişimi ile fikirler daha rahat paylaşılabilir hale gelmiştir.

İnsan olmanın gereği olan sorgulama ve eleştirel düşünme ise son zamanlarda ne yazık ki erozyona uğramış, bireyler mevcudu kullanma ve olduğu gibi kabullenme noktasına gelmiş, tamamen tüketici bir pozisyona ulaşmıştır. Bu kısır döngüden çıkmanın yegane yolu ise “Özgür Düşünce” çerçevesinde akıl ve mantığa dönüş, fikirlerin ve bilimsel çalışmaların yapıcı eleştiriler kapsamında paylaşılmasıdır.

Bu bağlamda en önemli hususlar  bilim insanının içinde bulunduğu ortamın özgürce düşünebilme, hipotezler kurabilme ve onları test edebilme, meslektaşları ile tartışabilme ve bir sonuca varabilmesine imkan tanımasıdır.  Bu nedenle kongremizin adını Latince “Özgür Düşünce” anlamına gelen “Liber Cogito” olarak seçilmiştir.

Kongremizin amacı özlem duyulan hoşgörü ve eleştirel düşünme iklimini yeniden tahsis etmektir. 

Sizleri 19-21 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan İstanbul kongremizde sosyal bilimler, fen ve sağlık bilimleri alanlarındaki çalışmalarınızı sunmaya, fikirlerinizi açıklama, çalışmalarınızı meslektaşlarınızla paylaşmaya ve insanlık için yeni çalışmalar yapmaya davet ediyoruz. 
ILCMSC Ailesi