Bildiri Gönderimi

  1. Bildiriler, Türkçe veya İngilizce dillerinden biri ile sunulabilir.
  2. Özet bildirinin içeriği yazarın/yazarların sorumluluğundadır. Bilimsel Danışma Kurulu bildiri özetinde herhangi bir düzeltme yapmayacaktır.
  3. Tebliğ özetleri, İngilizce veya Türkçe en fazla bir sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. (en az 150 en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır).
  4. Özet metninden sonra 3-5 adet anahtar kelime yazılmalıdır.
  5. Tebliğler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
  6. Kongrede her bir tebliğin sunumu için ayrılan süre 15 dakikadır. Ayrıca, soru ve tartışma bölümleri için en az 5 dakika ayrılacaktır.
  7. Bildiri özetleri, gönderildiği tarihten itibaren en geç 2 hafta içinde hakemler tarafından değerlendirilecek ve bildiri sahiplerine geribildirimde bulunulacaktır. Kabul edilen bildiriler web sayfamızda ilan edilecektir.
  8. Birden fazla yazarlı bildiriler için tek bir yazarın katılım ücreti ödemesi yeterlidir.

POSTER Bildiriler

  • Bilim Kurulu tarafından poster bildiri olarak kabul edilen çalışmaların,  35cm×50cm veya 50cm×70cm ebadında poster biçiminde hazırlanması önerilir.
  • Poster bildiri talebiyle Türkçe ve İngilizce özet şeklinde hazırlanan çalışmaların aşağıda yer alan poster bildiri şablonu kullanılarak hazırlanması ve bu şablonda yazan yazım kurallarına uyulması önemle rica olunur.

 

                


SOSYAL BİLİMLER


Bildiri gönderim adresi: ilcmsc.sosyal@gmail.com

Bilimsel Sekreterya: 

 


SAĞLIK BİLİMLERİ


Bildiri gönderim adresi: ilcmsc.saglik@gmail.com

Bilimsel Sekreterya: 

 

 


FEN BİLİMLERİ


Bildiri gönderim adresi: ilcmsc.fen@gmail.com

Bilimsel Sekreterya: 

 

 


Yayın Desteği 


Özetleri kabul edilen yazarlar, çalışmalarını makale olarak yayınlamak istedikleri takdirde kongremizi destekleyen aşağıdaki dergilerin yayın ve yazım formatına göre hazırlayarak ilgili dergilere göndermeleri gerekmektedir.

Makalelerin yayınlanma yetkisi dergi editörlerine aittir.

Dergilerin formatına uygun ve kabul edilen makaleler 2019 yılı ilk sayılarında yayımlanacaktır.

 

Dergiler:

Sosyal Bilimler Alanı: IAAOJ Sosyal Bilimler Dergisi / Türkçe, İngilizce

Sağlık Bilimleri Alanı: IAAOJ Sağlık Bilimleri Dergisi / Türkçe, İngilizce

Fen Bilimleri Alanı: IAAOJ Fen Bilimleri Dergisi / Türkçe, İngilizce